Barion Pixel

Hawkins tanításai – bevezető gondolatok

Dr. David R. Hawkins munkásságával a magyar olvasó először a világsikerű Erő kontra erő című könyv révén ismerkedhetett meg, amely 2002-ben az Agykontroll Kft gondozásában látott napvilágot. Ezt követte a 2007-ben megjelent második könyve A valódi Én hatalma címmel, az Édesvíz Kiadó jóvoltából. Végül az Isten jelenlétének felfedezése című műve és A megvilágosodás útján című idézetgyűjtemény 2012-ben került magánkiadásra.


David R. Hawkins olvasótábora kezdetben lassan gyarapodott, és a könyvei magyar nyelvterületen a kiadást követő pár évben aligha keltek el ezres példányszámban. Talán ez is a magyarázata annak, hogy miért nem próbálkoztak a kiadók Hawkins doktor további könyveinek a megjelentetésével. Üzleti szempontból nem volt várható nagy siker. Így hát a Hawkins könyvek kiadásának a felvállalása az olyan tanítványokra hárult, akik ismerik munkásságát és lelkesednek érte. Ez azzal az előnnyel járt, hogy egyrészt, mivel jobban értik a hawkinsi üzeneteket, felelősséget tudtak vállalni a fordításért, másrészt az üzleti szempontok nem számítottak.

Hawkins szerint a könyvek bevonzzák az olvasót és “véletlenül” pont azoknak a kezébe kerülnek, pont azok fognak hallani róluk, akik megértek arra, hogy a benne foglalt tanításokat befogadják. Másrészt minél többen olvasnak hasonló könyveket, annál érthetőbbé válik az anyag a jövendőbeli olvasó számára. Úgy is mondhatnánk, hogy a mai olvasó kitapossa az utat a holnapi olvasó számára. Ez úgy működik, hogy a tanítvány tudatszintjének a növekedése, illetve bizonyos attraktormezők bevonzása és erősítése kedvező feltételeket teremt a könnyebb befogadáshoz és megértéshez.

Hawkins egy olyan spirituális utat tár fel a modern kor keresője számára, egy olyan irányzatot, amelynek az Elkötelezett Nondualitás elnevezést adta. Lényege a színtiszta spiritualitás. Megtalálhatók benne mind a keresztény tanítások, mind a keleti zen buddhizmus hagyományai. Előszeretettel idéz Jézustól, Buddhától, Krisnától, valamint a Bibliából és a Baghavad Gittából. Olyan nemrég élt misztikusokra is hivatkozik, mint Niszargadatta Mahárádzs, Ramana Maharshi és Gópi Krisna. A keresztény szentek közül Assisi Szent Ferenc, Eckhart mester és Lőrincz testvér kerül gyakrabban említésre műveiben.

A lényeget azok a kikristályosodott, nélkülözhetetlen alapigazságok alkotják, amelyeket minden keresőnek tudnia kell ahhoz, hogy spirituális tudatfejlődését elősegítse. Ez különösen igaz azon komolyan elkötelezettek esetében, akik számára a spirituális igazság a megvilágosodáshoz vezető utat jelenti. Az út igazolható, ugyanakkor szubjektíven is megtapasztalható. Így tehát az Elkötelezett Nondualitás útja azoknak a lényegi dolgoknak a tisztázásán át vezet a megvilágosodáshoz, amelyek pusztán a döntés és a szándék általi aktiválásra, valamint az akarat felajánlására várnak.

Rácz Virág-Lilla

Mindig érdekeltek az olyan elvont, filozofikus témák, mint az élet értelme, az ember helye és küldetése a világban, a különböző korok és kultúrák világ- és istenfelfogása, szimbólumrendszere, a tudomány és az egyetemes spirituális értékek összehangolása.
A magán- és szakmai életemben történtek egyre inkább abba az irányba tereltek, hogy a keresett és megtalált válaszokat másokkal is megosszam. Így lettem a David R. Hawkins könyvek szerződéses fordítója, így született meg a Love2translate Kiadó és webkönyvesbolt, amely ezeknek a könyveknek a kiadója és forgalmazója.
Abonare newsletter
A legfrissebb hírek, cikkek és termékek hírlevélként elküldve a postaládájába.
Newsletter subscribers
Date firma

Denumirea persoanei juridice: Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Codul unic de înregistrare: RO29270266
Numărul de ordine în registrul comerțului: F26/1405/2011
Adresa sediului: Str. Azurului, Nr. 7, 540158 Târgu-Mureș, România
Obiectele de activitate: Activități de traducere scrisă și orală | Activități de editare a cărților | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Licente si certificate

Autorizație nr. 32830: traducător și interpret pentru limbile engleză și maghiară
Diplomă de licență în filologie seria C, nr. 0023306
Certificat de înregistrare seria B, nr. 2493152 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0902632 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare oficială nr. 198 a Editurii Love2translate

Love2translate.com © 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate.

ro_RORO