Barion Pixel

Az igazságról

Sok kérdés vetődik fel az igazság keresése nyomán. Kezdhetnénk talán onnan, hogy ki az, aki e kérdést felteszi: valaki, vagy inkább valami? Van egy személyes én, aki keresi a választ, vagy az egész inkább a tudatnak egy vetülete? Honnan tudjuk, hogy tudunk?


Csak objektív valóság van, vagy nincs is olyan, hogy objektív valóság, hiszen minden megtapasztalás szubjektív. Van-e objektív valóság szubjektív megtapasztalás nélkül?

Továbbá az is felmerül, hogy a megtapasztalás az anyaghoz kötődik-e (test, érzékszervek, agy, elme), vagy inkább a lélekhez? Esetleg mindkettőhöz? Test vagyunk, lélek, esetleg tudat, vagy mindhárom? Ha az energia vagy anyag megmaradásának a törvényéből indulunk ki – mely szerint az anyagot és az energiát nem lehet elpusztítani, csak átalakítani –, akkor megsemmisíthetők vagyunk-e, van-e halál, és van-e élet a halál után?

Honnan ered az élet? Az anyag kémiai reakciói eredményezik az életet, a tudatot, a tudatosságot, vagy valami más ennek a forrása? Amennyiben az élet nem az anyagból ered, akkor az anyag átalakulása után nem kellene megmaradnia?

Egyáltalán képes-e az elme arra, hogy kiderítse az igazságot? Az elme információszerző, -osztályozó, -tároló és -elmező funkciói a megismerést szolgálják. A bejövő adatokat az elme feldolgozza, ami abból áll, hogy összehasonlítja, véleményezi, megcímkézi, és ezek után a beszerzett információ már csak módosított formában áll rendelkezésére. A ferdítéshez az olyan önvédelmi mechanizmusok is hozzájárulnak, mint a hasítás, a kivetítés, a tagadás, az elfojtás stb. Mindezeket még inkább torzítja az érzelmi töltet és az ego állásfoglalása. További tévedések forrása lehet a média, a társadalom, a csoport és a család programozása.

Az abszolút igazsághoz képest minden viszonylagos. Úgy tűnik, hogy az észlelés nem a teljes valóság. Tuladonképpen minden emberi “igazság” csak szubjektív következtetés, amely relatív, és csak adott kontextusban “igaz”. A kontextus részét képezik a helyi és általános tényezők, valamint a megfigyelő nézőpontja és tudatszintje. Minden igazság csak egy bizonyos tudatszinten igaz. Ezért nagyon sokféle emberi igazság létezik. Tovább bonyolítja a helyzetet az a tévhit, hogy az érzelmi töltet nagysága egyenes arányban van az igazsággal.

A hamisság az igazságnak nem az ellentéte, hanem annak az elutasítása, a hiánya. Amint az akadályokat eltávolítjuk, az igazság magától megmutatkozik. Tehát nem szükséges az igazságot tanulmányozni, hanem csak a hamisat kell elengedni. A hamisságnak igazsággal való helyettesítése minden látható és láthatatlan dolog gyógyulásának a lényege. Ha mindig csak a jót választanánk, akkor nagyon hamar eljutnánk a végső igazsághoz.

Az ember evolúciójának abban a szakaszában tart, amelyben nem képes az igazat a hamistól megkülönböztetni. Ezért van szüksége a Nagy Mesterekre, Megváltóra, akik segítsége nélkül az ember vég nélkül bolyongana a “tükrök palotájában”. Minden nagy tanító ugyanazt az igazságot hirdeti, mivel más igazság nem létezik.

Befejezésül egy Hawkins idézet: “A belső igazság akkor tárul fel, amikor minden más választási lehetőséget visszautasítunk azáltal, hogy lemondunk ezekről Isten javára.”

Rácz Virág-Lilla

Mindig érdekeltek az olyan elvont, filozofikus témák, mint az élet értelme, az ember helye és küldetése a világban, a különböző korok és kultúrák világ- és istenfelfogása, szimbólumrendszere, a tudomány és az egyetemes spirituális értékek összehangolása.
A magán- és szakmai életemben történtek egyre inkább abba az irányba tereltek, hogy a keresett és megtalált válaszokat másokkal is megosszam. Így lettem a David R. Hawkins könyvek szerződéses fordítója, így született meg a Love2translate Kiadó és webkönyvesbolt, amely ezeknek a könyveknek a kiadója és forgalmazója.
Abonare newsletter
A legfrissebb hírek, cikkek és termékek hírlevélként elküldve a postaládájába.
Newsletter subscribers
Date firma

Denumirea persoanei juridice: Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Codul unic de înregistrare: RO29270266
Numărul de ordine în registrul comerțului: F26/1405/2011
Adresa sediului: Str. Azurului, Nr. 7, 540158 Târgu-Mureș, România
Obiectele de activitate: Activități de traducere scrisă și orală | Activități de editare a cărților | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Licente si certificate

Autorizație nr. 32830: traducător și interpret pentru limbile engleză și maghiară
Diplomă de licență în filologie seria C, nr. 0023306
Certificat de înregistrare seria B, nr. 2493152 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0902632 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare oficială nr. 198 a Editurii Love2translate

Love2translate.com © 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate.

ro_RORO