Barion Pixel

A spiritualitás alapjai

A spiritualitás alapjai

A spiritualitás alapjai, Imre Eszter írása

arról, hogy

  • napjainkban divatszó lett a „spiritualitás”
  • fontos tisztázni ezt a fogalmat
  • a spiritualitás alapjaihoz való visszatérést, valódi jelentésének újrafelfedezését és életünkbe való beépítését egy értékes könyvcsomag segítheti.

Napjainkban sajnos divatszóvá vált a „spiritualitás”.

Ennek eredményeképp pedig, ahogy a divatok esetében általában történni szokott, a szóhoz bizonyos pejoratív jelentéstartalmak is társultak. Sokaknak elég pusztán meghallani azt, hogy „spiritualitás”, máris visszariadnak, ami érthető reakció, hiszen a téma kapcsán valóban sok a felszínes, sőt gyakran álságos tartalom. Arról nem is beszélve, hogy számtalan terméket a „spiritualitás” hívószóval igyekeznek eladni, ami nem segít az emberek bizalmának megnyerésében. Amellett, hogy egyesek visszariadnak, a rosszul használt fogalom másik veszélye az, hogy sokakat tévútra visz. Gyakran előfordul, hogy emberek a „spiritualitás” okán követnek el megkérdőjelezhető tetteket, vagy ezzel a szóval próbálják „magyarázni a bizonyítványukat”.

Fontos tehát tisztázni ezt a fogalmat, és megtanulni a hozzá méltó kontextusban használni.

Ebben nyújt segítséget könyvcsomagunk, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy „Bevezetés a spiritualitásba”. A csomag három kötete több szempontból is bevezető jellegűnek nevezhető. Egyrészt egészséges rálátást biztosítanak a spiritualitás valódi jelentésére, másrészt teszik ezt olyan módon, hogy az olvasó gyakorlati lépések sorozata által kerül közelebb a témához. Mindemellett, ezen köteteket olvasva a meditáció is megközelíthetővé, befogadhatóvá és a gyakorlatban könnyedén alkalmazhatóvá válik. Olyan olvasóknak is ajánljuk ezt a csomagot, akik esetleg ódzkodnak a meditációtól, mivel esetleg úgy gondolják, hogy ez a fajta spirituális gyakorlat csak a keleti kultúrák sajátja.

Ezt a három kötetet együtt olvasva ugyanis kirajzolódik, hogy a különböző kultúrák spirituális hagyománya lényegében egy tőről fakad, hogy ezek spirituális gyakorlata közt nincs semmilyen áthatolhatatlan fal, amint azt hajlamosak vagyunk feltételezni. Ez azt is jelenti, hogy például a meditáció nem a hétköznapi emberi működéstől idegen konstrukció, hanem éppen ellenkezőleg: annak szerves részét képezheti.

Alkalmas tehát ez a könyvcsomag a fogalmak tisztázására és a velük kapcsolatos tisztánlátás elősegítésére, valamint arra is, hogy megértsük: a spiritualitás fogalmai nem elvontak, nem megfoghatatlanok. Saját életünkből fakadnak, és nélkülük a mindennapi életünk tulajdonképpen megfogalmazhatatlan.

Hawkins A tudatszintek meghaladása

Hogyha csak egy könyvet javasolhatnék annak, aki most kezd ismerkedni a spiritualitás alapjaival, akkor mindenképp ezt a kötetet mondanám. Leginkább azért, mert teljesen érthető olvasmányként kézzelfoghatóvá teszi a spiritualitás alapjait, miközben félresöpör az útból minden hamis, káros „spiri” divatfogalmat.

A könyv másik nagy erénye, hogy megérteti az olvasóval: vallás és spiritualitás kiegészítik egymást. Ez nagyon fontos, ugyanis sokan azért tartózkodnak a spiritualitástól, mert azt feltételezik, hogy ellentétes a vallással vagy valamiképpen „üti” azt annak intézményes formáiban. Ám akinek megvan rá a kellő nyitottsága és kíváncsi, az a könyvet olvasva felfedezheti, hogy a kettő nemcsak hogy nem üti egymást, hanem szervesen összefüggnek, együtt alkotják a spiritualitás alapfogalmát.

Aki pedig az előítéletei miatt ódzkodik a spiritualitástól, mert azt tapasztalja, hogy ma már mindent ezzel a jelszóval próbálnak eladni, annak egyértelmű lesz, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem erről van szó, hanem a félreértelmezések és félremagyarázások sora az, ami elkoptatta ezeket a fogalmakat. Ez a kötet visszavezet a spiritualitás alapjaihoz, és rávilágít a fogalom igazi értelmére.

A könyv minden fejezete rendkívül gyakorlatias, hétköznapi élethelyzeteket és érzéseket segít feldolgozni, amelyekkel mindannyiunknak meg kell küzdeni életünk során. Pontosan ennek az érthetőségnek köszönhetően a kötet életünk nehéz helyzeteiben is hatékony útmutatóként használható.

Carl Gustav Jung Az archetípusok és a kollektív tudattalan című munkája

az egyik legizgalmasabb és legalapvetőbb olvasmány azoknak, akiket érdekel a spiritualitás mibenléte. Remek kezdés akkor is, ha valaki különösen Jung munkássága iránt érdeklődik, ugyanis ebből a könyvből megértheti az olyan jungi alapfogalmakat, mint az „archetípus” vagy „anima”, és a mandala szimbolikájáról is bővebben olvashat.

A kötetet olvasva megérthetjük, hogy „nincs új a nap alatt”, minden ember ugyanabból táplálkozik, a gyökereink és az alapjaink ugyanis közösek, ugyanabból a mélységből merítünk mindannyian. Ez a könyv pedig kiváló útmutató mindenkinek, aki szeretne kalandos felfedező útra indulni az emberiség kollektív tudatalattijának rejtelmeibe.

A bevezető részek után néhány alapvető archetípus is kibontásra kerül, úgymint az anya, az újjászületés vagy a gyermek archetípusa. Rendkívül izgalmas olvasmány, továbbá érdekes megfigyelni, hogy olvasása közben/után hogyan kezdünk másképp tekinteni például saját álmainkra, vagy egyes reakcióinkra. Sőt a filmeket is más szemmel fogjuk nézni, a regényeket is másképp fogjuk olvasni. Mivel aki egyszer már elmerült az archetípusok világában, az utána egészen más szemmel tekint minden történetre. Más fényben fognak feltűnni továbbá saját motivációink is. Ami pedig rendkívül fontos: Jung munkásságának ismeretében az ember megérti az életében felmerülő különös ismétlődéseket, visszatérő problémákat, kérdéseket.

Caroline Sherwood Barátságban önmagammal című könyve

remek mindazok számára, akik a spiritualitás alapjaival ismerkedve a meditáció kezdő lépéseit szeretnék megtenni akár felnőttként, akár azok számára, akik gyermekeiket szeretnék játékos módon elindítani a spiritualitás útján.

A könyv gyakorlati útmutató mindazoknak, akik szeretnének mélyebb önismeretre szert tenni, vagy akik gyermekeiknek szeretnének spirituális útravalót nyújtani, hogy egészséges értékrendszerrel ellátott felnőttekké válhassanak. Hajszolt, teljesítményorientált világunkban jó, ha felnőtt és gyermek egyaránt megtanul időnként elcsendesedni, befelé fordulni, mert ezzel megteszi az első lépést afelé, hogy a belső csend minden körülmények között háttértudatossága alapjává váljon.

Kedves olvasó, ha Imre Eszter A spiritualitás alapjai című írása felkeltette érdeklődését márciusi könyvcsomagunk iránt, akkor ide kattintva vásárolhatja meg olcsóbban.

Rácz Virág-Lilla

Mindig érdekeltek az olyan elvont, filozofikus témák, mint az élet értelme, az ember helye és küldetése a világban, a különböző korok és kultúrák világ- és istenfelfogása, szimbólumrendszere, a tudomány és az egyetemes spirituális értékek összehangolása.
A magán- és szakmai életemben történtek egyre inkább abba az irányba tereltek, hogy a keresett és megtalált válaszokat másokkal is megosszam. Így lettem a David R. Hawkins könyvek szerződéses fordítója, így született meg a Love2translate Kiadó és webkönyvesbolt, amely ezeknek a könyveknek a kiadója és forgalmazója.
Abonare newsletter
A legfrissebb hírek, cikkek és termékek hírlevélként elküldve a postaládájába.
Newsletter subscribers
Date firma

Denumirea persoanei juridice: Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Codul unic de înregistrare: RO29270266
Numărul de ordine în registrul comerțului: F26/1405/2011
Adresa sediului: Str. Azurului, Nr. 7, 540158 Târgu-Mureș, România
Obiectele de activitate: Activități de traducere scrisă și orală | Activități de editare a cărților | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Licente si certificate

Autorizație nr. 32830: traducător și interpret pentru limbile engleză și maghiară
Diplomă de licență în filologie seria C, nr. 0023306
Certificat de înregistrare seria B, nr. 2493152 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0902632 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare oficială nr. 198 a Editurii Love2translate

Love2translate.com © 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate.

ro_RORO