Barion Pixel

D. E. Harding: A világ vallásai
– A befelé vezető út

43,00 RON

D. E. Harding műve A világ vallásainak leglényegesebb tanításait és gyakorlatait tárgyalja.

Mielőtt azonban adott vallás vizsgálatába kezdene, A világ vallásai című könyv röviden áttekinti, mi is a vallás, és mi nem az. Ennek során megállapítja, hogy az igazi vallás némely fajtája egyáltalán nem is látszik vallásnak, míg a hitetlenség és az istentelenség – a tulajdonképpeni ateizmus – némely formája csodálatosan vallásosnak tűnik. A szerző meglátása szerint alaposan és őszintén ismernünk kell magunkat ahhoz, hogy megállapítsuk, mennyire vagyunk vallásosak vagy vallástalanok. Ebben is segítségünkre lehet ez a könyv.

A bevezetőben a szerző azt is kifejti, hogy ha abban a meggyőződésben tanulmányozzuk a vallást, hogy mi ismerjük Istent, a tőlünk eltérő bőrszínű és különös vallási szokásokat gyakorló emberek viszont nem, akkor csak az időnket pocsékoljuk.

Valójában az egyik legegyetemesebb vallási intuíció az a nagyfokú bizonyosság, hogy tudatlanok vagyunk Istent illetően;

az a mardosó érzés, hogy a létezés egy hatalmas rejtély; az a meggyőződés, hogy a végső Valóság vagy Forrás teljesen megismerhetetlen, s hogy semmit sem mondhatunk vagy gondolhatunk róla. (…) A vallásos tapasztalás legmagasabb szintje (legalábbis így mondják a bölcsek, a nagy szellemi tanítók) nem valakinek vagy valaminek az ismerete, hanem a végső tudatlanság – a csodálkozás, a nyitottság és a tisztaság állapota, mely a kívülálló számára puszta ürességnek tűnhet.

Az olvasóban tehát felmerülhet az a kérdés, miért van egyáltalán szükség arra, hogy más vallásokat, a világ vallásait tanulmányozzunk?

A szerző szerint erre további kérdésekből vezethető le a válasz: „Mit tud Angliáról az, aki csak Angliát ismeri?” Mit tud a kereszténységről az, aki csak a kereszténységet ismeri? Vagy mit tud a judaizmusról, az iszlámról vagy bármelyik más hagyományról, aki sohasem mer körülnézni máshol, vagy sohasem vette hozzá a fáradságot? A válasz: nagyon keveset. Ha meggyőződéses keresztények vagyunk – vagy bármilyen más vallás őszinte hívei –, és bizonyosak vagyunk abban, hogy azok is maradunk, akkor A világ vallásai című könyv abban segíthet, hogy a többi vallással összehasonlítsuk, jobban megértsük és komolyabban vegyük a saját hitünket.

A világ vallásai című könyv szerzője azt a feladatot vállalta, hogy a tőle telhető legegyenesebben leírja a nagy szent iratok tanításait és azokat a vallásos tapasztalatokat, amelyekről beszámolnak, és amelyeket hirdetnek. Az olvasó feladata pedig az, hogy eldöntse, számára mennyire érvényesek ezek.

Kétféle vallás létezik számunkra:

az első ellenzi önmagunk kutatását, és csupán valamilyen jámbor formulával lát el bennünket, míg a második végtelen önfelfedezéshez és kísérletezéshez vezet. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy melyiket választja.

A világ vallásai című könyv fejezeteit olvasva rá fogunk ébredni, hogy a vallásos felfedezés egyben önmagunk felfedezése is, melyben a világ nagy spirituális mesterei sietnek segítségünkre. Ha csak egy kis nyitottság, őszinteség és bátorság szorult belénk, úgy fogjuk találni, hogy erőfeszítésünk megéri a fáradságot, sőt az érte kapott jutalom aránytalanul nagyobb.

În stoc

Abonare newsletter
A legfrissebb hírek, cikkek és termékek hírlevélként elküldve a postaládájába.
Newsletter subscribers
Date firma

Denumirea persoanei juridice: Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Codul unic de înregistrare: RO29270266
Numărul de ordine în registrul comerțului: F26/1405/2011
Adresa sediului: Str. Azurului, Nr. 7, 540158 Târgu-Mureș, România
Obiectele de activitate: Activități de traducere scrisă și orală | Activități de editare a cărților | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Licente si certificate

Autorizație nr. 32830: traducător și interpret pentru limbile engleză și maghiară
Diplomă de licență în filologie seria C, nr. 0023306
Certificat de înregistrare seria B, nr. 2493152 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0902632 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare oficială nr. 198 a Editurii Love2translate

Love2translate.com © 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate.

ro_RORO