Barion Pixel

A csodák tanítása

108,00 RON

A csodák tanítása, melyre David R. Hawkins is mindegyre hivatkozik, egy fölöttébb érdekes és rendhagyó könyv, nemcsak tartalma, hanem létrejötte szempontjából is. Helen Schucman vetette papírra, aki a New York-i Columbia Egyetem orvosi karának pszichológia tanszékén tanított. Azután kezdte el a könyv anyagának „belső tollbamondással” érkező szövegét lejegyezni, miután kollegájával, William Thetforddal, aki a fakultás vezetője volt, eldöntötték, hogy megoldást keresnek feszültségekkel terhes kapcsolatuk rendezésére.

A Kurzus tehát nem egy újabb vallási szekta megalapítását célozta, hanem valójában e két ember kapcsolati problémájának megoldásaként született, és ezáltal bontakozott ki az az út, amelyet mások is követhetnek, akik saját Belső Tanítójukra szeretnének rátalálni.

Amint azt A csodák tanítása legújabb kiadásának előszavából megtudjuk,

a Kurzus jól megalapozott, elméleti és gyakorlati téren is lépésről lépésre felépített tanmenettel rendelkezik, amely az elmélettel szemben a gyakorlatra, a teológiával szemben pedig a tapasztalásra fekteti a hangsúlyt. Bár szóhasználatában, fogalmi rendszerében a keresztény terminológiára alapoz, a könyv olyan egyetemes spirituális témákat fejteget, amelyek vallási meggyőződéstől függetlenül vezethetnek végig bárkit az Istenhez vezető úton.

A csodák tanítása három részből áll:

  • A 765 oldalas Törzsszöveg a tankönyvként forgatható mű gondolati rendszerének alapfogalmait fekteti le, tehát az elméleti részt tartalmazza, amely viszont szerepét nem töltheti be az
  • 532 oldalas Munkafüzet nélkül, amely az elméleti rész gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé a tanulók számára. A második rész 365 gyakorlatot tartalmaz, az év minden napjára egyet. Bár elvégzésük ritmusát ki-ki a saját haladási tempója szerint állíthatja be, napi egy gyakorlatnál több nem javasolt. Ennek a résznek a lényege a személyes tapasztalatszerzés, akkor is, ha a benne található eszmék között lesznek olyanok, amelyeket a tanuló nehezen hisz el, vagy egyenesen megdöbbentőnek talál. Ha azonban az útkereső a javasolt módszer szerint, ítéletalkotás nélkül alkalmazza őket, akkor éppen a használatuk révén töltődnek fel ezek az eszmék személyes jelentéssel, és így nyer bizonyítást Igaz voltuk.
  • Végül a 98 oldalas, kérdés-felelet formájában megírt Kézikönyv a tankönyvet forgató és az elméletet alkalmazó tanulók leggyakoribb kérdéseire ad választ. A harmadik résszel azonban csak a könyvnek érünk a végére, a tanulásnak nem. Amikor A csodák tanítását becsukjuk, és nincs több lecke, nincs több tanítás, akkor már nincs is szükségünk rá. Saját Belső Tanítónkkal maradunk kettesben, Aki tovább segít majd minket utunkon.

Ezenkívül a vaskos kötet egy Tanári kézikönyvet és egy Fogalomtárat is magába foglal.

În stoc

Abonare newsletter
A legfrissebb hírek, cikkek és termékek hírlevélként elküldve a postaládájába.
Newsletter subscribers
Date firma

Denumirea persoanei juridice: Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Codul unic de înregistrare: RO29270266
Numărul de ordine în registrul comerțului: F26/1405/2011
Adresa sediului: Str. Azurului, Nr. 7, 540158 Târgu-Mureș, România
Obiectele de activitate: Activități de traducere scrisă și orală | Activități de editare a cărților | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Licente si certificate

Autorizație nr. 32830: traducător și interpret pentru limbile engleză și maghiară
Diplomă de licență în filologie seria C, nr. 0023306
Certificat de înregistrare seria B, nr. 2493152 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0902632 a firmei Rácz Virág-Lilla P.F.A.
Certificat de înregistrare oficială nr. 198 a Editurii Love2translate

Love2translate.com © 2016 - 2024 Toate drepturile rezervate.

ro_RORO