Hoffmann Gergely:
Pont a Karma

34,20 lei

A Pont a karma, Dr. Hoffmann Gergely könyve, „egyrészt a sorsfeladatokról, másrészt az élet útján haladó és olykor bukdácsoló emberi személyiségről szól”. A személyiség vagy psziché, melyet a nyugati pszichológia léleknek is hív, a karmáról szóló leírásoknak általában nem képezi tárgyát, pedig jelentősége nem elhanyagolható. Gondolataink, érzelmeink és viselkedésünk együttese ugyanis sorsunk (karmánk) beteljesítésének nemcsak letéteményese, hanem a legnagyobb akadálya is lehet.

A nyugati értelmezéssel ellentétben, a keleti filozófiákban a lélek fogalmának központja nem az én, hanem a hawkinsi fogalomtár szerinti nagybetűs Én, más szóval Önvaló, ami maga a Tudatosság, maga az Egység. A tudatos spirituális kereső és minden kevésbé tudatos személy egyaránt ugyanerre az egységre vágyik. A szerző úgy fogalmaz, hogy „az én-tudat keresi az Ön-tudatot, vagyis az ego, a psziché kutatja a Teljességet. Az viszont már, hogy miként érheti el ezt, a sors – vagy keleti szóhasználattal élve –, a karma hatáskörébe tartozik.”

Mivel „a spirituális utat a sors jelöli ki, de a személyiség járja végig”, nem elég ismerni a karma fogalmát és a karmáról szóló filozófiákat, a személyiséggel is foglalkoznunk kell. Sors és személyiség megértésének kettőssége nélkül küldetésünk kudarcba fulladhat.

 

Készleten