Gyakorlati csodák
Test, lélek, elme gyógyulása

212,50 lei 158,20 lei

Gyakorlati csodák, avagy elmélet és gyakorlat egy csomagban. Mindenkinek, aki gyakorlati útmutatást, segítséget és elméleti megerősítést is szeretne az útján.

A Gyakorlati csodák – Test, lélek, elme gyógyulása könyvcsomag kötetei:

Gyógyulás és felépülés: -40%

A csodák tanítása: -20%

Tibeti halottaskönyv: -20%

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Termék Mennyiség

Dr. David R. Hawkins:
Gyógyulás és felépülés

Gyógyulás és felépülés címmel jelent meg az a könyv, mely a szerző különböző rehabilitációs szervezetek és klinikai szakorvosok előtt elmondott holisztikus gyógyászattal kapcsolatos előadásait tartalmazza. A hangsúly a felépülésen van, annak legteljesebb értelmében: mentális, fizikai, lelki, valamint spirituális téren. A „gyógyulás” az EGÉSZséget, teljessé válást jelenti, míg a „kezelés” korlátozott, és rövid távra szól.
A szerző ötvenévnyi széleskörű klinikai tapasztalattal a háta mögött a terület legkiválóbb vezető egyéniségévé vált, amint erre az emberi tudat témakörében írt több mint nyolckötetes könyvsorozata is rávilágít. A tudat összefonódik mind az egészséggel, mind a magatartással, ugyanakkor az emberi lét pszichológiai pilléreivel is.
A Gyógyulás és felépülés a szerzőnek a témában írt minden előadását magában foglalja, és a sokféle formában megnyilvánuló emberi szenvedés enyhítését szolgálja. Valóban meggyógyulni annyit tesz, mint minden szinten teljessé, egésszé válni.

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

 

Csak 5 db. van készleten

1

A csodák tanítása – A Course in Miracles

A csodák tanítása, melyre David R. Hawkins is mindegyre hivatkozik, egy fölöttébb érdekes és rendhagyó könyv, nemcsak tartalma, hanem létrejötte szempontjából is. Helen Schucman vetette papírra, aki a New York-i Columbia Egyetem orvosi karának pszichológia tanszékén tanított. Azután kezdte el a könyv anyagának „belső tollbamondással” érkező szövegét lejegyezni, miután kollegájával, William Thetforddal, aki a fakultás vezetője volt, eldöntötték, hogy megoldást keresnek feszültségekkel terhes kapcsolatuk rendezésére. A Kurzus tehát nem egy újabb vallási szekta megalapítását célozta, hanem valójában e két ember kapcsolati problémájának megoldásaként született, és ezáltal bontakozott ki az az út, amelyet mások is követhetnek, akik saját Belső Tanítójukra szeretnének rátalálni.

Amint azt A csodák tanítása legújabb kiadásának előszavából megtudjuk, a Kurzus jól megalapozott, elméleti és gyakorlati téren is lépésről lépésre felépített tanmenettel rendelkezik, amely az elmélettel szemben a gyakorlatra, a teológiával szemben pedig a tapasztalásra fekteti a hangsúlyt. Bár szóhasználatában, fogalmi rendszerében a keresztény terminológiára alapoz, a könyv olyan egyetemes spirituális témákat fejteget, amelyek vallási meggyőződéstől függetlenül vezethetnek végig bárkit az Istenhez vezető úton.

A könyv három részből áll:

  • A 765 oldalas Törzsszöveg a tankönyvként forgatható mű gondolati rendszerének alapfogalmait fekteti le, tehát az elméleti részt tartalmazza, amely viszont szerepét nem töltheti be az
  • 532 oldalas Munkafüzet nélkül, amely az elméleti rész gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé a tanulók számára. A második rész 365 gyakorlatot tartalmaz, az év minden napjára egyet. Bár elvégzésük ritmusát ki-ki a saját haladási tempója szerint állíthatja be, napi egy gyakorlatnál több nem javasolt. Ennek a résznek a lényege a személyes tapasztalatszerzés, akkor is, ha a benne található eszmék között lesznek olyanok, amelyeket a tanuló nehezen hisz el, vagy egyenesen megdöbbentőnek talál. Ha azonban az útkereső a javasolt módszer szerint, ítéletalkotás nélkül alkalmazza őket, akkor éppen a használatuk révén töltődnek fel ezek az eszmék személyes jelentéssel, és így nyer bizonyítást Igaz voltuk.
  • Végül a 98 oldalas, kérdés-felelet formájában megírt Kézikönyv a tankönyvet forgató és az elméletet alkalmazó tanulók leggyakoribb kérdéseire ad választ. A harmadik résszel azonban csak a könyvnek érünk a végére, a tanulásnak nem. Amikor A csodák tanítását becsukjuk, és nincs több lecke, nincs több tanítás, akkor már nincs is szükségünk rá. Saját Belső Tanítónkkal maradunk kettesben, Aki tovább segít majd minket utunkon.

Ezenkívül a vaskos kötet egy Tanári kézikönyvet és egy Fogalomtárat is magába foglal.

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Készleten

1

Tibeti halottaskönyv - A bardó tanítás nagykönyve

ATibeti Halottaskönyv kincset érő szöveg, Nyugaton a tibeti irodalom egyik legismertebb alkotásává vált. Amikor életünk során előre látjuk, hogy nehéz szituáció vár ránk, megpróbálunk felkészülni, hogy mikor bekövetkezik, felkészülten nézhessünk vele szembe. A Legmagasabb Jógatantra célja nem más, mint a halál, a köztes állapot és az újraszületés történéseire való felkészülés.

Ezeket a gyakorlatokat a XIV. Dalai Láma is rendszeresen végzi, ezért néha, mikor a halálra gondol egyfajta izgalom fogja el. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem tudhatja biztosan, vajon sikerülni fog-e gyakorlatait teljes sikerre juttatni, amikor majd tényleg eljön a pillanat!

„Amikor a halál természetéről vagy az élet és halál közötti viszonyról gondolkodunk, teljesen természetes, ha néha bizonytalanságot vagy akár félelmet érzünk.”

„Remélem, hogy a könyvben rejlő mély bölcsesség számos érdeklődő segítségére lesz szerte a világban, csakúgy, mint saját kultúrámon belül.” (A XIV. Dalai Láma)

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Készleten

1

Készleten