D.E. Harding: A világ vallásai
– A befelé vezető út

33,00 lei 29,70 lei

D.E. Harding műve a világ vallásainak leglényegesebb tanításait és gyakorlatait tárgyalja.

Mielőtt azonban adott vallás vizsgálatába kezdene, A világ vallásai című könyv röviden áttekinti, mi is a vallás, és mi nem az. Ennek során megállapítja, hogy az igazi vallás némely fajtája egyáltalán nem is látszik vallásnak, míg a hitetlenség és az istentelenség – a tulajdonképpeni ateizmus – némely formája csodálatosan vallásosnak tűnik. A szerző meglátása szerint alaposan és őszintén ismernünk kell magunkat ahhoz, hogy megállapítsuk, mennyire vagyunk vallásosak vagy vallástalanok. Ebben is segítségünkre lehet ez a könyv.

A bevezetőben a szerző azt is kifejti, hogy ha abban a meggyőződésben tanulmányozzuk a vallást, hogy mi ismerjük Istent, a tőlünk eltérő bőrszínű és különös vallási szokásokat gyakorló emberek viszont nem, akkor csak az időnket pocsékoljuk.

Valójában az egyik legegyetemesebb vallási intuíció az a nagyfokú bizonyosság, hogy tudatlanok vagyunk Istent illetően;

az a mardosó érzés, hogy a létezés egy hatalmas rejtély; az a meggyőződés, hogy a végső Valóság vagy Forrás teljesen megismerhetetlen, s hogy semmit sem mondhatunk vagy gondolhatunk róla. (…) A vallásos tapasztalás legmagasabb szintje (legalábbis így mondják a bölcsek, a nagy szellemi tanítók) nem valakinek vagy valaminek az ismerete, hanem a végső tudatlanság – a csodálkozás, a nyitottság és a tisztaság állapota, mely a kívülálló számára puszta ürességnek tűnhet.

Az olvasóban tehát felmerülhet az a kérdés, miért van egyáltalán szükség arra, hogy más vallásokat, a világ vallásait tanulmányozzunk?

A szerző szerint erre további kérdésekből vezethető le a válasz: „Mit tud Angliáról az, aki csak Angliát ismeri?” Mit tud a kereszténységről az, aki csak a kereszténységet ismeri? Vagy mit tud a judaizmusról, az iszlámról vagy bármelyik más hagyományról, aki sohasem mer körülnézni máshol, vagy sohasem vette hozzá a fáradságot? A válasz: nagyon keveset. Ha meggyőződéses keresztények vagyunk – vagy bármilyen más vallás őszinte hívei –, és bizonyosak vagyunk abban, hogy azok is maradunk, akkor ez a könyv abban segíthet, hogy a többi vallással összehasonlítsuk, jobban megértsük és komolyabban vegyük a saját hitünket.

A világ vallásai című könyv szerzője azt a feladatot vállalta, hogy a tőle telhető legegyenesebben leírja a nagy szent iratok tanításait és azokat a vallásos tapasztalatokat, amelyekről beszámolnak, és amelyeket hirdetnek. Az olvasó feladata pedig az, hogy eldöntse, számára mennyire érvényesek ezek.

Kétféle vallás létezik számunkra:

az első ellenzi önmagunk kutatását, és csupán valamilyen jámbor formulával lát el bennünket, míg a második végtelen önfelfedezéshez és kísérletezéshez vezet. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy melyiket választja.

A könyv fejezeteit olvasva rá fogunk ébredni, hogy a vallásos felfedezés egyben önmagunk felfedezése is, melyben a világ nagy spirituális mesterei sietnek segítségünkre. Ha csak egy kis nyitottság, őszinteség és bátorság szorult belénk, úgy fogjuk találni, hogy erőfeszítésünk megéri a fáradságot, sőt az érte kapott jutalom aránytalanul nagyobb.

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Csak 1 db. van készleten

Mások ezt is megvásárolták

Arthur Osborne:
Az Önismeret ösvénye

A Srí Ramana Maharsi életéről és tanításairól szóló, Az Önismeret ösvénye című könyv üzenete megegyezik a delphoi Apollón templom szentélyének bejárata fölé vésett régi görög intelemmel: „Ismerd meg tenmagad!”, valamint az Upanisadok felszólításával: „Ismerd meg az Önvalót!".

Az Indiai Köztársaság alelnöke, Dr. Sz. Rádhákrisnan által írt bevezető szerint a gyermekeknek sokkal könnyebb látniuk az Önvalót [a hawkinsi nagybetűs Ént]. Így tehát „olyanokká kell válnunk, mint a kisgyermekek, mielőtt beléphetnénk az igazság birodalmába. Ezért el kell hagynunk a műveltek okoskodását, újjá kell születnünk. Úgy tartják, a kisbaba bölcsessége hatalmasabb a tudósokénál.”

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Készleten

Caroline Sherwood:
Barátságban önmagammal

Ismerkedés a meditációval – gyermekeknek. Kifestő munkafüzet
(Eredeti címe: Making Friends with Ourselves)
Illusztrálta: Alixandra Marschani

2017-es újdonságunk hiánypótló kiadvány. A spirituális irodalom iránt érdeklődők és spirituális életet élők közül sokan tapasztaljuk, hogy a mai teljesítményközpontú világban nem könnyű gyermekeinknek átadni azt, ami szerintünk az igazi érték, amihez érdemes életünket igazítanunk. Ebben nyújt segítséget ez a könyv, amely kifesthető illusztrációival különösen vonzó módon vezeti be az 5-12 éves gyermekeket a spiritualitás gyakorlatába, de korhatár nélkül bárki által forgatható és alkalmazható, aki a meditáció kezdő lépéseit – akár felnőttként is – szeretné megtenni.

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

 

Készleten

Eckhart Mester:
Válogatott prédikációk

Meister Eckhart, azaz Eckhart mester életművének értelmezését szélsőséges álláspontok jellemzik. Sokan a keresztény misztika legnagyobb alakjának tartják, aki latin nyelven tanított teológiát Párizsban, Kölnben, és köznyelven, németül hirdette az igét, miáltal a hívek tömegeit vonzotta. Egyes kiragadott és így félreértett, megbotránkoztatónak tartott kijelentései miatt akkoriban az inkvizíció vizsgálta, eretnekgyanús gondolatait a hivatalos egyházak képviselői talán még ma is veszélyesnek tekintik, mások viszont a keleti és nyugati kultúrkör gondolatrendszerét egymáshoz leginkább közelhozó gondolkodónak vélik, akinek tanításaitól napjaink kereszténységének megújulását remélik. Eckhart mester Válogatott prédikációk című különlegesen értékes összeállítása Schneller István fordítói munkájának köszönhetően kerül most a magyar olvasó kezébe.

Kedves Olvasó! Fedezze fel Eckhart mesterben, az élet tanítómesterében azt a lelki vezetőt, aki elől – kortársai szerint – Isten semmit sem rejtett el, és aki az örökkévalóságból szól ma is minden Istent kereső emberhez.

Válasszon fizetési pénznemet mielőtt a kosárba tenné a terméket!

Készleten

Thomas Keating:
Nyitott tudat, nyitott szív

Thomas Keating atya, ciszterci (trappista) szerzetes Nyitott tudat, nyitott szív című könyvében a kontemplatív imádság keresztény hagyományát mutatja be.

Amint a Bevezetésben olvasható, „a kontemplatív imádság a belső átalakulás folyamata, egy Isten által elindított beszélgetés, mely – ha beleegyezünk – az isteni egyesüléshez vezet.

E folyamat során az ember valóságlátása változik meg. A tudat újrastrukturálása megy végbe, mely képessé tesz bennünket fokozódó érzékenységgel érzékelni az isteni jelenlétet, hozzákapcsolódni és válaszolni e jelenlétre, mely benne van mindenben, áthat mindent, és meghalad mindent, ami létezik.

Készleten

Thomas Keating:
Isten terápiája és a szenvedélybetegségek

Az Isten terápiája és a szenvedélybetegségek a középpontba vezető imával (angolul: centering prayer) és az Anonim Alkoholistákkal kapcsolatos beszélgetések alapján született. Az Anonim Alkoholisták (AA) mozgalom, bár kizárólag az alkoholizmusból való kigyógyulást szolgáló spirituális program, más problémákkal foglalkozó tevékenységekhez is felhasználják. A mozgalom elvei nem csupán az alkohollal való szakításra vonatkoznak, hanem azokra a mélyen gyökerező érzelmi okokra és ragaszkodásokra is, amelyek bármely függőség forrását képezik.

A könyv első részének gerincét ennek a programnak a Tizenkét Lépése képezi, amely Bill Wilson – az AA alapítója – szerint a spirituális út alapvető forrása. A tizenegyedik lépéshez szükséges középpontba vezető ima Keating atya szabályozott meditációs gyakorlata. Célja a megvilágosodást gátló akadályok eltávolítása, és az AA egyre több tagja gyakorolja. Így Keating atya és Bill Wilson spirituális útja kiegészítik egymást.

A könyv második részében a tizenkét lépés mélyebb gyakorlásáról, a Magyarországon működő csoportokról, valamint az emberiség egységéről és a megváltásról is szó esik.

Készleten