Márciusi könyvcsomag – A spiritualitás alapjai

Napjainkban sajnos divatszóvá vált a „spiritualitás”.

Ennek eredményeképp pedig, ahogy a divatok esetében általában történni szokott, a szóhoz bizonyos pejoratív jelentéstartalmak is társultak. Sokaknak elég pusztán meghallani azt, hogy „spiritualitás”, máris visszariadnak, ami érthető reakció, hiszen a téma kapcsán valóban sok a felszínes, sőt gyakran álságos tartalom. Arról nem is beszélve, hogy számtalan terméket a „spiritualitás” hívószóval igyekeznek eladni, ami nem segít az emberek bizalmának megnyerésében. Amellett, hogy egyesek visszariadnak, a rosszul használt fogalom másik veszélye az, hogy sokakat tévútra visz. Gyakran előfordul, hogy emberek a „spiritualitás” okán követnek el megkérdőjelezhető tetteket, vagy ezzel a szóval próbálják „magyarázni a bizonyítványukat”.

Fontos tehát tisztázni ezt a fogalmat, és megtanulni a hozzá méltó kontextusban használni.

Ebben nyújt segítséget márciusi könyvcsomagunk, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy „Bevezetés a spiritualitásba”. A csomag három kötete több szempontból is bevezető jellegűnek nevezhető. Egyrészt egészséges rálátást biztosítanak a spiritualitás valódi jelentésére, másrészt teszik ezt olyan módon, hogy az olvasó gyakorlati lépések sorozata által kerül közelebb a témához. Mindemellett, ezen köteteket olvasva a vallások is megközelíthetővé, befogadhatóvá és érthetővé válnak. Olyan olvasóknak is ajánljuk ezt a csomagot, akik esetleg ódzkodnak a vallási kérdésektől, aminek hátterében rég bevésődött előítéletek állnak. Ezt a három kötetet együtt olvasva ugyanis kirajzolódik, hogy a vallások és az ember működése lényegében egy tőről fakad, hogy ember és vallás közt nincs semmilyen áthatolhatatlan fal, amint azt hajlamosak vagyunk feltételezni. Ez azt is jelenti, hogy a vallás nem a hétköznapi emberi működéstől idegen konstrukció, hanem éppen ellenkezőleg: annak szerves részét képezi.

Alkalmas tehát ez a könyvcsomag a fogalmak tisztázására és a velük kapcsolatos tisztánlátás elősegítésére, valamint arra is, hogy megértsük: a spiritualitás fogalmai nem elvontak, nem megfoghatatlanok. Saját életünkből fakadnak, és nélkülük a mindennapi életünk tulajdonképpen megfogalmazhatatlan.

Hawkins A tudatszintek meghaladása

Hogyha csak egy könyvet javasolhatnék annak, aki most kezd ismerkedni a spiritualitással, akkor mindenképp ezt a kötetet mondanám. Leginkább azért, mert teljesen érthető olvasmányként kézzelfoghatóvá teszi a spiritualitást, miközben félresöpör az útból minden hamis, káros „spiri” divatfogalmat.

A könyv másik nagy erénye, hogy megérteti az olvasóval: vallás és spiritualitás kiegészítik egymást. Ez nagyon fontos, ugyanis sokan azért tartózkodnak a spiritualitástól, mert azt feltételezik, hogy ellentétes a vallással vagy valamiképpen „üti” azt annak intézményes formáiban. Ám akinek megvan rá a kellő nyitottsága és kíváncsi, az a könyvet olvasva felfedezheti, hogy a kettő nemcsak hogy nem üti egymást, hanem szervesen összefüggnek.

Aki pedig az előítéletei miatt ódzkodik a spiritualitástól, mert azt tapasztalja, hogy ma már mindent ezzel a jelszóval próbálnak eladni, annak egyértelmű lesz, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem erről van szó, hanem a félreértelmezések és félremagyarázások sora az, ami elkoptatta ezeket a fogalmakat.

A könyv minden fejezete rendkívül gyakorlatias, hétköznapi élethelyzeteket és érzéseket segít feldolgozni, amelyekkel mindannyiunknak meg kell küzdeni életünk során. Pontosan ennek az érthetőségnek köszönhetően a kötet életünk nehéz helyzeteiben is hatékony útmutatóként használható.

Carl Gustav Jung Az archetípusok és a kollektív tudattalan című munkája

az egyik legizgalmasabb és legalapvetőbb olvasmány azoknak, akiket érdekel a spiritualitás mibenléte. Remek kezdés akkor is, ha valaki különösen Jung munkássága iránt érdeklődik, ugyanis ebből a könyvből megértheti az olyan jungi alapfogalmakat, mint az „archetípus” vagy „anima”, és a mandala szimbolikájáról is bővebben olvashat.

A kötetet olvasva megérthetjük, hogy „nincs új a nap alatt”, minden ember ugyanabból táplálkozik, a gyökereink és az alapjaink ugyanis közösek, ugyanabból a mélységből merítünk mindannyian. Ez a könyv pedig kiváló útmutató mindenkinek, aki szeretne kalandos felfedező útra indulni az emberiség kollektív tudatalattijának rejtelmeibe.

A bevezető részek után néhány alapvető archetípus is kibontásra kerül, úgymint az anya, az újjászületés vagy a gyermek archetípusa. Rendkívül izgalmas olvasmány, továbbá érdekes megfigyelni, hogy olvasása közben/után hogyan kezdünk másképp tekinteni például saját álmainkra, vagy egyes reakcióinkra. Sőt a filmeket is más szemmel fogjuk nézni, a regényeket is másképp fogjuk olvasni. Mivel aki egyszer már elmerült az archetípusok világában, az utána egészen más szemmel tekint minden történetre. Más fényben fognak feltűnni továbbá saját motivációink is. Ami pedig rendkívül fontos: Jung munkásságának ismeretében az ember megérti az életében felmerülő különös ismétlődéseket, visszatérő problémákat, kérdéseket.

D. E. Harding A világ vallásai című könyve

remek mindazok számára, akiket érdekelnek a vallások és az, hogy miként oldható fel a közöttük feszülő látszólagos ellentét. A könyv ugyanis közérthetően tárja fel előttünk, hogy a vallások közt tulajdonképpen semmiféle ellentét nincs. Igazság ugyanis csak egy van, és ez az igazság az, amit a különböző kultúrákban élő gondolkodók más-más eszközökkel keresnek. A lényeg viszont egy és változatlan, a vallások gyökere pedig pontosan ez a változatlan lényeg.

A könyv elméleti szempontból érdekes annak, akit érdekelnek a vallások, és gyakorlati szempontból annak, aki a vallásának gyakorlása során felmerült kérdésekkel szeretne bővebben foglalkozni.

Kedves olvasó, ha Imre Eszter írása felkeltette érdeklődését márciusi könyvcsomagunk iránt, akkor ide kattintva vásárolhatja meg nagy kedvezménnyel.