Inspiráló idézetek a szeretetről nemcsak Bálint napra

„A szeretet a világmindenség abszolút törvénye.” (David R. Hawkins)

„A szeretők nem végül találnak egymásra, egy szép napon. Mindvégig egymásban lakoznak.” (Rumi, szúfi költő)

„Igazi Énünk valósága a mindennapi élet ösvényén fedezhető fel.” (David R. Hawkins)

„Nincs szükség egyébre, csak hogy gondoskodva és jóságban éljünk.” (David R. Hawkins)

„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” (Jézus Krisztus)


„A gyűlölet soha nem győzhető le gyűlölettel. A gyűlölet szeretettel győzhető le. Ez örök érvényű törvény.” (Buddha, Dhammapada V.5)

„Sokféle úton jönnek Énhozzám, s Én minden úton eléjük megyek, mert az ösvény, amelyen jönnek minden irányból, az Enyém.” (Krisna, Bhagavad-gítá)

„Isten szeretetének és akaratának élő bizonyítéka nem más, mint saját léted ajándéka.” (David R. Hawkins)

„A szeretet…
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.”

(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele, 13)

„Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!” (Zsoltárok könyve 91,14)

„Csak odaadó áhítattal lehet engem ilyen alakomban megismerni, valómban látni,…és belém olvadni.” (Krisna, Bhagavad-gítá 11,54)

„Amikor az emberek szemébe nézek, csak egyetlen Én-t látok benne.
A mester Én-je és a saját Én-ünk egy és ugyanaz.”
 (David R. Hawkins)

„Egymás iránti szeretetünk nem különbözik Isten iránti szeretetünktől.” (David R. Hawkins)

„Gloria in excelsis Deo!”

(Az idézetek a Dr. David R. Hawkins Love című, 2011. szeptember 17-én tartott, utolsó nyilvános előadásának felvételét tartalmazó 1. DVD-ről valók. Kiadta a Veritas Publishing.)